Inspectie

De inspectie heeft op 14 maart 2017 een bezoek gebracht aan onze school. Dit bezoek viel nog onder het oude inspectiekader, maar is ook beoordeeld op hoe het nieuwe kader eruit gaat zien. 

De inspectie gaf in haar bevindingen aan dat De Steenen Kamer een school is met een betrokken en professioneel team. 

We beschikken over een rapport met de bevindingen. 

Inspectierapport