De medezeggenschapsraad

Welkom op de pagina van de Medezeggenschapsraad


Wie vertegenwoordigen de MR? 
Op De Steenen Kamer hebben we een actieve MR die bestaat uit 6 leden, waaronder 3 leerkrachten (Bianca Versteeg, Ilse Blok en Miranda Kooij) en 3 ouders/verzorgers (Raymond van de Schaaf, Marion Sitskoorn, Gina Braat)                                                                                                                            
MR leden hebben ieder een zittingsperiode van 3 jaar. Daarna kunnen zij zich opnieuw verkiesbaar stellen. Als er meerdere kandidaten zijn volgt er een stemmingsprocedure.

 
Wat doet de MR? 
De school maakt voortdurend plannen, neemt beslissingen en voert veranderingen door. De verantwoordelijkheid voor de ontwikkelingen op school ligt bij het bestuur en directie. De directie vraagt bij veranderingen of verbeteringen de mening van de MR. De MR heeft hierbij advies- of instemmingsrecht. Bij zaken als bijvoorbeeld: de schoolgids, het schoolplan, kwaliteit van het onderwijs, jaarbegroting en de arbeidsomstandigheden heeft de MR instemmingbevoegdheid. Over andere zaken heeft de MR adviesbevoegdheid. Dan kunt u bijvoorbeeld denken aan vakantieregeling, aanstelling en ontslagbeleid. 
 
De MR is er voor de ouders en verzorgers van alle kinderen op school. We willen als MR transparant zijn voor alle betrokkenen. Dit houdt in dat u uw vragen, op- en/of aanmerkingen altijd kunt melden aan de MR. U kunt hierbij denken aan onderwerpen als lestijden, vakanties, voorzieningen voor leerlingen, etc.
 
Mocht u punten hebben dan kunt u de MR leden op school aanspreken, maar u kunt ook een mail sturen naar: MR-DSK@spon.nl