Lestijden en vakantie dagen

Schooltijden:
Op De Steenen Kamer werken wij met een 5-gelijke dagen model.
Maandag t/m vrijdag     08:45 - 14.15 uur

Vanaf 8.30 kunt u uw kind naar school brengen. De deuren zijn vanaf die tijd openen.
Tijdens het buitenspelen in de pauzes is er toezicht aanwezig op het plein. Wegens het ontbreken van toezicht voor 8.30 uur, is het niet toegestaan dat leerlingen voor die tijd al op het schoolplein zijn.
Bij slecht weer blijven de leerlingen in de pauzes onder toezicht binnen in het klaslokaal.
Bij het uitgaan van de school is toezicht geregeld, zowel op het vertrek van fietsende leerlingen, op het oversteken van de rijweg als op het leerlingenvervoer.
De ouders van de leerlingen van groep 1/2  mogen 's ochtends vanaf 8.30 uur mee naar hun klas. Voor groep 3 geldt deze afspraak tot de herfstvakantie.

Vakanties 2020-2021:
Zomervakantie                20-07-20 t/m 30-08-20

Herfstvakantie                17-10-20 t/m 25-10-20
Kerstvakantie                  19-12-20 t/m 03-01-21
Voorjaarsvakantie          20-02-21 t/m 28-02-21
Paasweekend                  02-04-21 t/m 05-04-21
Meivakantie                     24-04-21 t/m 09-05-21
Hemelvaartweekeind    13-05-21 t/m 16-05-21
Pinksterweekeinde        22-05-21 t/m 24-05-21
Zomervakantie               17-07-21 t/m 29-08-21

Studiedagen 2020-2021:
Dinsdag 17-11-2020        Studiemiddag; leerlingen om 12:00 uur uit
Vrijdag   18-12-2020        Studiedag; leerlingen gehele dag vrij
Maandag 01-02-2021      Studiemiddag; leerlingen om 12:00 uur uit
Vrijdag    04-12-2020        Sinterklaasviering, groep 1 t/m 4 om 12.30 uur uit
Donderdag 11-03-2021  Studiemiddag; leerlingen om 12:00 uur uit
Dinsdag 20-04-2021        Deze studiemiddag komt te vervallen wegens Corona. De leerlingen hebben                                                          gewoon les tot 14.15 uur!
Woensdag 12-05-2021    Studiemiddag; leerlingen om 12:00 uur uit, deze is extra ingelast.
Vrijdag 11-06-2021          Studiedag; leerlingen gehele dag vrij