Het team

Het team van De Steenen Kamer werkt met elkaar aan het bieden van passend onderwijs voor uw zoon of dochter.

In 2021-2022 ziet ons team er als volgt uit:

Het managementteam 
                                           Het onderwijsondersteunend personeel en expertise personeel en vakleerkracht
De onderbouw  De middenbouw 


 

De bovenbouw