Het team

Het team van De Steenen Kamer werkt met elkaar aan het bieden van passend onderwijs voor uw zoon of dochter.

In 2020-2021 ziet ons team er als volgt uit:


Het managementteam bestaat uit
Jennifer Saris;                  Directeur
Inge Drenth;                    Intern begeleider  groep 1 t/m 6
José Stedehouder;          Intern begeleider groep 7 t/m 8


Het expertise personeel bestaat uit
Liesbeth de Ruijter;        Orthopedagoge-generalist
Lydia van de Blom;         School maatschappelijk werkster

Het onderwijsondersteunend personeel bestaat uit
Jurgen Schriek;                Hoofd Conciërge
Suzanne van Rooij;         Administratief medewerkster
André Oosten;                 Vertrouwenspersoon, pestcoördinator
Deborah Eisinga;             Vertrouwenspersoon, pestcoördinator
Miranda Kooij;                 Onderwijsassistente

De vakleerkrachten zijn
André Oosten;                 Gymdocent maandag en dinsdag
Nathalie Hoogendoorn; Gymdocent woensdag, donderdag en vrijdag De onderbouw bestaat uit
Deborah Eisinga;              Groepsleerkracht 1/2
Ineke Snaathorst;             Groepsleerkracht 1/2
Denise Verhoeven;           Onderwijsassistente 1/2
Inge Drenth;                      Groepsleerkracht 3
Daniëlle van Elzelingen;  Groepsleerkracht 3
Janneke Keller;                  Groepsleerkracht 3/4+
Elize de Ruiter;                  Groepsleerkracht 4 
Gerry van Helden;            OnderwijsassistenteDe middenbouw bestaat uit
Marianne Maurice;           Groepsleerkracht 5a
Denise v/d Weele;             Groepsleerkracht 5a
Lisa Bentvelzen;                Groepsleerkracht 5b
Ilse Blok;                             Groepsleerkracht 5/6+
Nathalie Hoogendoorn;   Groepsleerkracht 6a
Esther Tromp;                    Groepsleerkracht 6a 
Yvonne Godde;                  Groepsleerkracht 6b
Rixt Visser;                          Groepsleerkracht 6b
Hanneke Verdiesen          Onderwijsassistente De bovenbouw bestaat uit
Annemieke Boogert;         Groepsleerkracht 7a
Linda van loon;                  Groepsleerkracht 7b en 8b
Erika Brandt;                      Groepsleerkracht 7b
Bianca Versteeg;               Groepsleerkracht 7/8+
Linda Beers;                       Groepsleerkracht 8a
Christel van Turnhout;     Groepsleerkracht 8a 
Nicole de Rooij;                 Groepsleerkracht 8b
Karin Plaisier;                     Onderwijsassistente