Stichting leergeld

Stichting Leergeld Drechtsteden
Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen! Zij biedt deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.

Leergeld zet zich in voor schoolgaande kinderen in de leeftijd tot 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen, die vanwege gebrek aan financiële middelen niet mee kunnen doen met hun leeftijdgenootjes. Waarvan ouders woonachtig zijn in de regio waar Leergeld werkt en waarvan de kinderen ten laste komend zijn.

Ouders of verzorgers van deze kinderen kunnen een beroep doen op hulp Leergeld indien zij bepaalde binnen- of buitenschoolse activiteiten voor hun kinderen niet kunnen betalen en een aantoonbaar inkomen hebben dat beneden 120% van het bijstandsniveau ligt.

Soms moet Leergeld noodgedwongen afwijken van de aantoonbare grens van 120% van het besteedbare inkomen vanwege een (tijdelijk) gebrek aan voldoende financiële middelen. Als ouders bijvoorbeeld aflossingsverplichtingen hebben op achterstanden.

Via deze link kunt u uw kind aanmelden voor ondersteuning door stichting Leergeld Drechtsteden. Leergeld heeft een aantal regels voordat uw kind in aanmerking komt voor ondersteuning. Bij een eerste aanvraag volgt altijd een huisbezoek. Het is van belang dat u alle velden correct invult.

Opnieuw & Co kortingspas
Aanvragers van Leergeld kunnen in verband met de samenwerking tussen Leergeld en Opnieuw&Co een kortingspas krijgen voor eventuele bestedingen bij Opnieuw&Co. Deze kortingspas kunt u via de website van Leergeld aanvragen.