Leerlingzorg

De essentie van onze school is dat we speciale zorg bieden, die in de reguliere basisschool niet geboden kan worden. Op onze school zitten leerlingen die speciale onderwijsbehoeften hebben op het gebied van leren en/of gedrag.
Wij werken er hard aan om onze leerlingen, die op de basisschool faalervaringen hebben opgedaan, weer inspiratie te bieden en hun gevoel van eigenwaarde te herstellen.
In de school creëren wij een omgeving van rust en structuur, waarin de leerlingen gestimuleerd worden zich optimaal te ontwikkelen. Wij streven ernaar dat de leerling zich veilig en prettig voelt en plezier (her-)vindt in het leren. Dit betekent dat wij veel aandacht besteden aan het welzijn van onze leerlingen.
De leerlingen op onze school hebben specifieke onderwijsbehoeften. Wij streven ernaar om alle leerlingen daarin zo goed mogelijk te begeleiden. De leerlingen en hun onderwijsbehoeften proberen wij zoveel mogelijk te clusteren. In incidentele gevallen wordt er gewerkt met een individueel hulpplan.

Het ontwikkelingsperspectief
Om ook binnen het speciaal basisonderwijs te komen tot het realiseren van passend onderwijs, is het essentieel om gebruik te maken van het werken met het ontwikkelingsperspectief. Centraal hierbij staat het afstemmen van het onderwijs op het ontwikkelingsperspectief en de specifieke onderwijsbehoeften van de leerlingen.
Het werken vanuit een ontwikkelingsperspectief kent onder andere de volgende voordelen:
  • Het doelgericht plannen van het onderwijs.
  • Het maken van beredeneerde keuzes in leerlijnen en onderwijsaanbod.
  • Het vergroten van de opbrengstgerichtheid van het onderwijs.
  • Een betere afstemming met ouders (en leerling) over wat de school wil bereiken.
  • Een goede overgang naar het voortgezet onderwijs.
 
Bij het werken met het ontwikkelingsperspectief is het van belang een goede balans te vinden tussen enerzijds het hebben van hoge verwachtingen en anderzijds het formuleren van een reëel perspectief (om te voorkomen dat ouders en leerlingen teleurgesteld worden).
Dit document beschrijft de wijze waarop de school invulling geeft aan het werken met het ontwikkelingsperspectief.