Kennismaken met nieuwe leerlingen

14-06-2022
Wellicht heeft u inmiddels op het regulier onderwijs een gesprek gehad, waarbij jullie als ouders samen met de huidige school hebben besloten een TLV voor het SBO aan te vragen. Zodra deze TLV is afgegeven, zullen wij u een uitnodiging sturen voor onze kennismakingsochtend
De ochtend is dit jaar gepland op donderdag 7 juli.
Deze dag zal u als ouder kennismaken met de school, de Intern begeleider en de leerkracht. U zult op die ochtend ook alle informatie ontvangen en de gelegenheid krijgen om vragen te stellen.
De leerlingen zullen op dat moment wennen in hun nieuwe klas en kennismaken met de leerkracht en klasgenoten.

Helaas is het gezien de vele nieuwe leerlingen niet mogelijk een individueel kennismakingsgesprek te plannen.

U kunt de uitnodiging vanaf 20 juni in de bus verwachten. De uitnodiging wordt pas verstuurd wanneer wij de TLV van de huidige school hebben ontvangen.