Overzicht nieuws

Open dag 4 oktober
16-06-2022
| Op 4 oktober zullen wij een rondleiding geven aan iedereen die hier interesse in heeft.
Kennismaken met nieuwe leerlingen
14-06-2022
| Wellicht heeft u inmiddels op het regulier onderwijs een gesprek gehad, waarbij jullie als ouders samen met de huidige school hebben besloten een TLV voor het SBO aan te vragen. Zodra deze TLV is...
Bewegingsonderwijs
30-08-2021
| De leerlingen zullen twee keer per week gymlessen krijgen van juf Nathalie; leerkracht bewegingsonderwijs. Op donderdag en vrijdag is er ook een stagiaire van het CIOS (sportopleiding) aanwezig. In...